Ontwikkeling en innovatie

De Regiocampus investeert in vernieuwing en biedt bedrijven de mogelijkheid om nieuwe producten en diensten te testen. Door het bundelen van competenties en kennis wil de Regiocampus  het innovatief vermogen van bedrijven verhogen, het onderwijs beter laten aansluiten op de zorg, studenten enthousiasmeren voor de zorg en antwoord bieden op de vraag naar goed personeel in de zorg. Dit moet leiden tot een stimulans van de regionale werkgelegenheid.

Thema's en activiteiten

Student Gildeleren

“Het fijne van het Zorgcampus Gilde is dat ik veel  ervaring kan opdoen in de praktijk.” 

Student Gildeleren

Projecten

Op elk gebied zijn er een of meer lopende projecten.

Evenementen