De Zorgcampus is dé fysieke plek voor werken, leren en vernieuwen. Professionals en studenten van bedrijven en instellingen uit alle sectoren werken samen in creatieve, innovatieve projecten en proeftuinen. Samen dragen wij bij aan een vitaal woon-, werk- en vestigingsklimaat in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel.

Laatste nieuws

Evenementen

Thema’s

Werkklimaat

Instroom, behoud en doorstroom

Opleiding

Ontwikkeling en innovatie

Zelfredzaamheid

Zelfredzaamheid

Ondertekening

Intensieve samenwerking

Ondernemerspunt

Ondernemerspunt

Student Gildeleren

“Het fijne van zorgcampus Gilde is dat de docent van school op de locatie aanwezig is. Zo staan we tijdens onze stage in direct contact met de school.” 

Anna: Student Gildeleren

Projecten

Ondersteund door de nieuwste kennis en technieken worden er voldoende en gekwalificeerde medewerkers opgeleid, afgestemd op de continu veranderende zorgvraag. De Zorgcampus richt zich op betaalbare zorg dichtbij, om ook in de toekomst mensen vitaal te houden.

Leden en partners